Ordförande: Linnéa Stenklyft

Sekreterare: Marina Kamfjord

Övriga ledamöter:

Personalrepresentant: Kristina Mustafa