Ordförande: Linnea Stenklyft 070-190 47 14

Vice Ordförande: Lars Edin

Sekreterare: My Larsson

Kassör:  Barbro Byström: 070 -2756 758

Ledamoter: Lars Edin, Barbro Byström, Maria Sehlin, Christina Lindskog, David Henriksson, My Larsson

Suppleanter: Anna Rönnberg, Mats Gosbeck, Mahdi Fahini

Personalrepresetant: Kristina Mustafa

 

Avtackning av ordförande Arne Eriksson 28/3-18

efter 21år som Ordförande och 22år i FH Forum

styrelse.