Ordförande: Linnea Stenklyft 070-190 47 14

Vice Ordförande: Lars Edin

Sekreterare: My Larsson

Kassör:  Barbro Byström: 070 -2756 758

Ledamoter: Lars Edin, Barbro Byström, Christina Lindskog, My Larsson, Mats Gosbeck, Marcus Forssman

Suppleanter: Eva-Britt Karlsson, Mattias Danielsson, Nadia Haideri

Personalrepresentant: Kristina Mustafa

 

Avtackning av ordförande Arne Eriksson 28/3-18

efter 21år som Ordförande och 22år i FH Forum

styrelse.